Curriculum Vitae

Född i Stockholm 1952.

Studier:

 • H D K, Göteborg 1972 – 73
 • Valands Konsthögskola, Göteborg 1973 – 79

Separatutställningar efter 2007:

 • Södra Galleriet, Stockholm 2007
 • Höganäs museum 2007
 • Lime Tree Gallery, Suffolk, UK 2007
 • Galleri Sigma, Växjö 2008
 • Galleri Linné, Uppsala 2008
 • Galleri Konstgården, Tranås 2008
 • Lime Tree Gallery, Suffolk, England 2008
 • Galerie Holm, Malmö 2009
 • Lime Tree Gallery, Suffolk UK 2009
 • Galleri Aveny, Göteborg 2010
 • Galleri Konstochfolk, Stockholm 2010
 • Galerie Holm, Malmö 2011
 • Flaménska galleriet, Borås 2012
 • Lime Tree Gallery, Bristol, UK 2012
 • Galleri Aveny, Göteborg 2013
 • Lime Tree Gallery, Bristol, UK 2015
 • Biblioteksgalleriet Båstad, 2015
 • Galleri Blå, Linköping 2016